page-header

Genel Almanca

KURUMSAL ALMANCA EĞİTİMİ

Almanca, Avrupa’da en çok konuşulan ana dildir. Almanca bilerek, 100 milyon Avrupalıyla ana dilinde konuşulabilir. Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağıdır. Türkiye’de 1000’den fazla Alman şirketi bulunmaktadır ve her yıl 3 milyonu aşkın Alman turist Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Almanca bilenler için iş piyasasında çok daha fazla olanak vardır, bu yüzden kurumsal Almanca eğitimi büyük önem taşımaktadır.

Türk ve yabancı şirketlerin her görevde çalışan personeli ile orta ve üst düzey yöneticilerine, kariyerler hedefleri ve çalışma alanları doğrultusunda ders programları hazırlanır. Bir şirket çalışanın ya da yöneticisinin, gerek iş seyahatlerinde gerekse Almanca konuşan müşteri ya da personelle akıcı bir şekilde iletişim kurabilmesi hedeflenir.

Kurumsal Almanca Eğitimi ile daha başarılı çalışanlar!

Kurumsal Almanca eğitimi ile çalışanlara ve yöneticilere sağlam bir Almanca bilgisinin yanı sıra, Alman çalışma kültürü, şirket yaşamı gibi alanlarda da bir ön bilgi edinmelerini sağlar. Sağladığımız Almanca eğitiminin ardından, çalışanlar ve yöneticiler iş hayatlarında sorunsuz bir şekilde Almanca iletişim kurabilirler.

KURUMSAL ALMANCA EĞİTİMLERİ NASIL UYGULANIR?

Kurumsal Almanca eğitimlerinde, Almanca eğitim almak isteyen personel ya da yöneticiler, eğer hiç Almanca bilgisine sahip değilse, ilk olarak Genel Almanca eğitimi sunulur. Bu eğitimde, dilin genel mantığı, günlük konuşmalar gibi temel bilgiler verilir.

Öğrencinin B1 seviyesi ve üzerinde olması durumda ise, kurum ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanabilir. Temelde yine Genel Almanca dil bilgisi konularını içeren ama şirket çalışanın/ yöneticinin kariyeri için gerekli olan kelime dağarcığını kazandıran bir kurumsal Almanca ders programı uygulanır. Kurumsal Almanca eğitimlerinde, bu gibi içerikler mevcuttur:

İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri

Konferans, mülakat ve sunumlar

Resmi yazışmalar ve rapor hazırlama

Telefon görüşmeleri

İş ve ekonomi gazete ve dergilerini okuyup anlama

Mesleki jargon ve terminoloji

Uluslararası iletişim ve kültürler arası tolerans ve anlayış

İşe alma ve ekip kurma

Kurumsal Almanca eğitimlerinde, İş Almancası‘nda da olduğu gibi, meslek için Almanca ders kitapları kullanılır. İş Almancası materyalleri eşliğinde, şirket çalışanı ya da yöneticisi, genel iş hayatında kullanılan dile hakim olur. Education Box sadece bu materyallere başvurmadan, şirketin sektörü ve şirket çalışanın çalışma alanını göz önünde bulundurarak ek materyaller de kullanır. Böylece, kurumsal Almanca eğitimleri, tam anlamıyla ‘hedefe yönelik’ olacak bir şekilde tasarlanır.

Ders içerikleri, derse katılım durumu ve öğrencinin gelişimi her ay düzenli olarak testlerle takip edilir ve şirketlerin eğitim departmanlarına raporlanır. İnsan kaynakları ve eğitim departmanları ile doğru iş birlikleri sağlayarak çalışanların/yöneticilerin kariyerlerinde gelişimi sağlanır.

ALMANCA AİLE BİRLEŞİMİ

Yıllardır Almanca eğitimi veren tecrübeli eğitmenler gözetiminde dili konuşma, yazma, dinleme ve okumada en iyi düzeyde öğrenmeniz sağlanır ve kolayca diyaloglar kurmanız amaçlanır.

İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya’daki eşinin yanına yerleşmek isteyen yabancılara henüz vize talebinde bulunurken kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenleme ile Almanya’ya gelecek olan bu kişilerin, en azından basit bir şekilde de olsa Almanca iletişim kurarak, toplumsal hayata katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Almanya’ya eşinin yanına gelecek olan kişi, Almancada en azından basit düzeyde bir iletişim kurabildiğini vize başvurusu sırasında kanıtlamalıdır. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle kastedilen seviye Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Diller İçin Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin” A1 düzeyindeki bilgi seviyesidir.

Almanya’daki günlük hayatın kolaylaştırılması amaçlandığı için sınav özellikle iletişim kurabilme yeteneğini ölçmektedir.Education Box sizi sadece sınava değil, Almanya’da günlük yaşam ihtiyacınızı karşılayacak Almanca bilgisine kavuşturur.

Almanca sertifikasının ibrazı, vize başvurusu çerçevesinde gerekli Almanca bilgisinin direkt kanıtlandığı anlamını taşımaz. Vize talebiyle ilgili nihai kararı yine “Vize Bölümü” verecektir. Şüphe uyandıran durumlarda başvuru sahibinin Almanca bilgisine dair sertifikanın doğruluğu ve Almanca bilgisinin makul ve güncel olup olmadığı bakımından tekrar bir değerlendirme yapılabilir. Bu yüzden derslere devamlılık ve ödev takibi oldukça önemlidir.

SINAV DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR

1) Konuşma Becerisi: Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayacak, kendini tanıtma, günlük pratik Almanca kalıpları, soru sorma ve sorulara cevap verme becerileri ölçülmektedir.

2) Okuduğunu Anlama: Küçük okuma metinlerinin içeriğini anlama, konu ile ilgili verilen soruları yanıtlama ve metni anlamayla ilgili sorulara ağırlık verilmektedir.

3) Yazma Becerisi: Bir konu üzerine mektup ya da mail yazmanız istenmektedir. Yazarken kalıplar, zamanlar ve cümle yapısına temel düzeyde olacak şekilde dikkat edilmektedir.

4) Dinlediğini Anlama: Dinletilen günlük doğal yaşam metnini anlama ve anlaşılanı ölçme çalışmaları yapılmaktadır.

  • Derslerin tamamı Alman, formasyon sahibi ve uzman bir eğitmen kadrosu tarafından verilir.
  • Özgün ders materyalleri kullanılır.
  • Programımız öğrenci merkezli yaklaşımı esas almaktadır.
  • Ek aktiviteler (konuşma sınıfları, kelime sınıfları vb.) sunulmaktadır.
  • Almanca ve Türkçenin benzer yanlarına dikkat çekilerek öğrenme kolaylaştırılır.