Kurumsal İngilizce Eğitim

Şirketlere yönelik İngilizce programlarımız iki şekilde yapılmaktadır. Şirket çalışanlarına grup halinde toplu İngilizce eğitimi yada her bir bireye seviyesine uygun birebir İngilizce eğitimi.

EDUCATIONBOX , İngilizce eğitimi konusunda çalışanlarınıza en modern ve kapsamlı hizmeti sunar. İngilizce’ yi bol bol pratik yaparak, keyifli ve sosyal bir ortamda, konusunda uzman eğitmenler eşliğinde ve kolayca öğrenmelerini sağlayacak imkanlar sunar.

EDUCATIONBOX  bir çocuğun kendi anadilini öğrenme yolu esas alınarak oluşturulmuştur. öğrenme süreci dinleme ile başlar: anlama, tekrar, okuma, değerlendirme / tecrübe ile devam eder,ve pratik uygulama ile tamamlanır.
Bu süreç, ezber gibi yapay değil, anadilini öğrenme gibi doğal bir süreçtir.

EDUCATIONBOX önce sizi dinler, ihtiyaçlarınızı belirler ve sizi hedeflerinize ulaştıracak optimal çözümü üretir. İngilizce eğitiminin şirketiniz için kazançlı bir yatırıma dönüşmesini sağlar.

Dilerseniz çalışanlarınız için Gruba Özel Programlar’ dan yararlanabilirsiniz. İngilizce eğitimlerini kurumunuz içinde sizin belirleyeceğinizgün ve saatlerde, anadili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde alabilirsiniz. Eğitim alan grubun ve içinde bulunduğunuz sektörün ihtiyaçlarına göre en uygun ders programını belirlenir. Oluşturulacak gruplara teoriğe ve pratiğe dayalı dersler verilir.

Üst düzey yöneticiler için düşünülmüş VIP programlarıyla, dilerseniz iş yerinizde, yoğun bir İngilizce eğitim programını da tercih edebilirsiniz. Anadili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde, yöneticilerin ihtiyaçlarına göre özel hazırlanan eğitim programı ve kişisel ilgi ile mükemmel bir İngilizce’ ye kavuşabilirsiniz.

EDUCATIONBOX ‘ı seçmek için pek çok sebebiniz var;

Esnek ders saatleri
1-4 kişilik, aynı seviyedeki öğrencilerden oluşan sınıflar,
Öğrencilerin sürekli aktif olması,
Kurs isteğe bağlı olarak şirket binasında veya kurumumuzda düzenlenir.
Eğitim malzemeleri (video ve CD’ler, öğretmen kitapları vb. kurs merkezimiz tarafından sağlanır.
Eğitim isteğe bağlı olarak Türk veya yabancı öğretmenler tarafından verilir.
Kurs günleri ve programları karşılıklı görüşmeler sonucunda oluşturulur.
Kurs süresince her ay hazırlanan öğrenci başarı ve devam raporu eğitim müdürlüğüne iletilir. Kur bitişlerinde final testleri yapılarak kursiyerlerin başarıları ölçülür.
Kursiyerler fazla mesai, hastalık vb. sebeplerle katılmadıkları derslerin telafisini, özel ders öğretmenleri tarafından verilen ücretsiz telafi ve takviye dersleri ile alabileceklerdir.
Uzman öğretmen kadrosu
Birey ve kurumların her türlü ihtiyacına cevap verebilmesi
Öğrencinin aktivite ve ilerleme performansının her an izlenebileceği raporlama sistemiyle yatırımınızın denetlenebilmesi
Sektörde en yüksek eğitim başarı oranlarına sahip olması
Kurumsal yapısı sayesinde tüm merkezlerinde aynı seviye ve standartta hizmet sunması
Ülkemizde 15’ten fazla sektörde 100’ü aşan kurumsal müşteri portföyü ile İngilizce eğitiminde deneyimli ve uzman kurum olması

Şirketlere yönelik İngilizce programlarımız iki şekilde yapılmaktadır.

Şirket çalışanlarına grup halinde toplu İngilizce eğitimi yada her bir bireye seviyesine uygun birebir İngilizce eğitimi. Bu eğitimler şirket çatısı altında olduğu gibi kendi sınıfımızda da  yapılmaktadır.


Globalleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak İngilizce her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda şirketlerin uluslararası arenada söz sahibi olabilmeleri ve sürekliliği sağlayabilmeleri, çalışanlarının uluslararası normlarda kalmasına bağlıdır.

Bu nedenle günümüz şirket çalışanları dünyanın ortak dili olan İngilizce’yi çok iyi derecede bilmelidir ki, şirketi temsilde güçleri artsın ve pazarlamada iletişimi kolaylıkla kurabilsin

EDUCATIONBOX, şirket elemanlarının İngilizce’yi bilgi düzeylerine ve ihtiyaçlarına göre düzenler.

Eğitim başladıktan sonra şirket çalışanlarının sınıftaki durumu, devam-devamsızlığı gibi konular aylık raporlarla şirket yönetimine EDUCATIONBOX tarafından bildirilir.

EDUCATIONBOX eğitim programlarını daha yakından tanımak, kurumunuzun İngilizce eğitim ihtiyaçları ile ilgili özel planlar oluşturmak amacıyla Kurumsal Eğitim Departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Bize UlaşınWelcome Education Box. We are glad to have you around.

© 2018 Education Box. All Rights Reserved